Robot kost minder dan gevreesd

Minister Asscher van Sociale Zaken uitte vorig jaar nog zijn zorgen over het verdwijnen van banen vanwege robotisering en automatisering. Is die vrees wel zo gegrond?

Robot kost minder dan gevreesd

Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) niet. De bewering dat de komende 20 jaar minstens de helft van de banen verloren gaat door de komst van robots in onjuist, stelt zij in hun WRR-verkenning 'De robot de baas'. Er zullen juist banen bijkomen, maar voor veel mensen zal de aard van hun werk wel veranderen.

Investeringen

Bovendien gaat de robotisering trager dan voorspeld. Daar komt bij dat in Nederland nog weinig geïnvesteerd wordt in robots. Wat robots gaan betekenen voor de toekomst van het werk? De WRR pleit voor het actief sturen van de robotontwikkeling: zorg dat robots niet het werk overnemen, maar dat mens en robot samenwerken en zo productiever zijn. Bij SieTec zijn we daar al druk me bezig: bij ons gaan mens en techniek hand in hand.

Bron: Automatiseringsgids.nl

Hexagons
Hexagons